Qui som

AKANE SCCL, neix com a Cooperativa de segon grau fruit de l’expertesa i trajectòria de dues cooperatives amb una experiència de més de vint anys, que són EDUVIC i DELTACOOP.

Logo Eduvic

Sent el nostre motor el benestar dels infants i les famílies es crea AKANE SCCL, amb la finalitat de gestionar un servei especialitzat en l’acompanyament a les famílies en l’àmbit de l’acolliment i l’adopció.

Dintre d’aquest marc es desenvolupen accions com formar i assessorar a professionals en l’àmbit de l’adopció i/o l’acolliment, així com oferir suport i acompanyament tant de caire terapèutic com preventiu, a infants i famílies que han viscut un procés d’acolliment o d’adopció.

Apostem per la nostra expertesa que ens dóna el recorregut tècnic de les dues cooperatives que conformen AKANE i comptem amb els elements i requisits necessaris tant a nivell tècnic, material, humà i d’infraestructura per portar a terme els nostres serveis des d’una mirada integral.