FORMACIÓ A

PARES I MARES


AKANE dóna especial atenció al treball de suport a les famílies en l’educació dels fills/es, responent a la preocupació que expressen els pares i mares davant de conductes cada vegada més freqüents en els nens/es i joves: depressives, desafiants, agressives, consumistes, intolerants, exigents, etc.

Descripció del servei

A més, els pares i mares es poden trobar amb circumstàncies que dificulten el desenvolupament del seu rol parental: manca de criteri comú a l’hora de donar respostes educatives; horari ampli de treball on pare i mare estan absents de la llar; normes de convivència poc explícits; por d’equivocar-se; dificultats per compaginar afecte i autoritat; sobreprotecció; etc.

Per últim, les famílies no són una realitat aïllada ni l’única que incideix en l’educació dels fills i filles. Formen part d’una xarxa social global, complexa i canviant, on els nois i noies reben la influència de les institucions escolars, de la vida del barri, de les noves tecnologies, etc. Influència que va prenent formes noves, que requereixen de la re-creació de la tasca educativa dels pares i mares, sobretot si alguns elements poden afectar negativament el creixement integral dels fills i filles: models estereotipats de com ser, estar i tenir per no ser exclòs; bombardeig continu del consumisme; ús abusiu de les noves tecnologies; etc.

Davant d’aquesta realitat, ser pares i mares s’ha convertit en una tasca difícil, que requereix molt de compromís i que en certes ocasions arriba a ser una font de frustració; ja que a vegades ens trobem entre l’espasa i la paret, insegurs i amb por de no estar a l’alçada de les circumstàncies.

AKANE ofereix a les famílies el disseny i l’aplicació de programes formatius a mida, en format de taller o cursos, per ajudar-los a enfortir les seves funcions parentals, possibilitant-los una millor comprensió de la complexa i canviant realitat, permetent-los-hi alhora el poder compartir les seves experiències amb altres pares i mares, interessats a trobar criteris i estratègies per fer front amb èxit als reptes que comporta l’educació dels/de les fills/es en la societat actual.

Contacta

  El vostre nom (obligatori)

  El vostre email (obligatori)

  El vostre telèfon (obligatori)

  Assumpte

  El vostre missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat